TEACHING ENGLISH FOR GLOBALIZATION, LOCALIZATION AND INTERDISPLINARY COLLABORATION

TEACHING ENGLISH FOR GLOBALIZATION, LOCALIZATION AND INTERDISPLINARY COLLABORATION –  R. N. Khanal, Teacher, NRSS Kalimati, Dailekh Learning English is inevitable for every responsible citizen around the world as it is considered the language of globe, more specifically, in the areas of knowledge, business ,tourism, education, health, media, technology and diplomacy. The knowledge of English provides […]

Continue Reading

u’/f]“zdf ul0flto ;Lk ljsf; ;DaGwL tLglbg] lzIfs tflnd sfo{zfnf ;DkGg

u’/f]“zdf ul0flto ;Lk ljsf; ;DaGwL  tLglbg] lzIfs tflnd sfo{zfnf ;DkGg b}n]v lhNnf cGtu{t kg]{ u’/f]“z ufpm“kflnsfsf] cfof]hgf , ;]e b lrN8««]g sf] cfly{s ;xof]u   tyf ;fdflhs ;]jfs]Gb| ( SOSEC ) b}nvsf] ;xhLs/0fdf ul0flto ;Lk ljsf; ;DaGwL  tLglbg] lzIfs tflnd sfo{zfnf ;DkGg ePsf] 5 . pQm sfo{zfnfsf] ;xhLs/0f ul0ft laifo k|lzIfs tyf >L rfd’08f gd”gf df= […]

Continue Reading

कर्णाली प्रदेशको शिक्षा, रोजगार र आयस्रोत

जयप्रसाद तिमिल्सेना परिचयः कर्णाली प्रदेश, सभ्यता ,भाषा ,संस्कृति र एेतिहाँसिकताकाे उद्गम स्थल हो ।नेपाली भाषा ,विभिन्न जातजाति ,भाषा भाषिकाे उद्गम स्थल कर्णाली हो ।विश्व मै  मानव सभ्यताकाे विकास तथा ठुला सहरहरुकाे विकास नदिहरु सग जाेडिएकाे छ । यथेन्स वा मेसाेपाेटाेनिया अथवा राेमन सभ्यता सबै नदि सग जाेडियका छन त्यस्तै नेपालकाे पुरानो सभ्यता ,संस्कृति कर्णाली सग […]

Continue Reading

चामुण्डा माध्यामिक विद्यालयका नमुना अभ्यासहरु

पृष्ठभुमिः शिक्षालाई सिप, सिपलाई श्रम, श्रमलाई उत्पादन र उत्पादनलाई सम्वृद्धि सँग जोड्ने लक्ष्य लिएको यस चामुण्डा नमुना माध्यमिक विद्यालय कर्णाली प्रदेश दैलेख जिल्लाको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालीका वडा नं.३ मा अवस्थित छ । यस विद्यालयको स्थापना(२०२३) मा प्रा.वि. तह (कक्षा १–५),२०३९ मा मा.वि. तह (८–१०), वि.स. २०५७ सालमा उ.मा.वि.(कक्षा ११–१२), र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावशायीक तालीम […]

Continue Reading

नेपालको शैक्षिक संरचना एक चर्चा

नेपालको शैक्षिक संगठन तथा नेतृत्व एक परिचय जयप्रसाद तिमिल्सिना विरेन्द्रनगर नगरपालिका १० सुर्खेत नेपालीको शैक्षिक ईतिहास तथा शैक्षिक विकास काे दृश्टिले वर्तमान अबस्था सम्म अाईपुग्दा महत्त्वपूर्ण तथा नेतृत्वदायि भुमिका निर्भाह गरेका शैक्षिक संगठन वा शैक्षिक निकायहरूको भुमरीमा सम्बन्धि छाेटाे चिनारीलाई निम्नानुसार देखाउन खाेजिएकाे छ । The ministry Of education ( MOE शिक्षा मन्त्रालय वि स […]

Continue Reading

शिक्षाको बैकल्पिक प्रयोग

” शिक्षाको बैकल्पिक प्रयाेग त्रिभुजिय शिक्षा “ वर्तमान शैक्षिक पद्धतिका कारण देशमा अनगिन्ती समस्याहरु सृजना भैरहेका छन ।हाम्रो शिक्षाले न स्वयं व्यक्तिलाई खुसि र सफलता दिन सकेको छ , न अाफ्नाे परिवार तथा समाजको भलाइ दिएको छ न त देशलाई अावस्यक दक्ष रास्ट्रवादि जनशक्ति नै उत्पादन गर्न सकेको छ । खालि वेराेजगार , वैदेशिक अदक्ष […]

Continue Reading

नीति कथा

एउटा गाउँमा सबैभन्दा धनी मानिसले याेग्य बुहारी चाहियो भनेर विज्ञापन गरेछन् । सर्त ” तिनमाना चामलले एक महिना सम्म दुई जना कमारा / कमारि संग जिउनु पर्ने थियो । ” धनी व्यक्तिको बुहारी बन्ने हाेडमा धेरै कन्याहरु अाए ।जतिसुकै फाराे गरे पनि केही दिन सम्म मात्रै टिक्न सके । एक महिना सम्म काेहि पनि टिक्न […]

Continue Reading

“शैक्षिक क्रान्ति “काे विमाेचन

22 असार 2077 विरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत ।education krinti तथा शैक्षिक क्रान्ति अनलाइन पत्रिका काे सकारात्मक साेच तथा जीवन रुपान्तरण अभियान का वरिष्ठतम् प्रशिक्षक राम वि साम काे 25 अौ जन्म दिनको बिशेश अवसरमा सफल शिक्षक तथा बौद्धिक व्यक्तितब गेहेन्द्र दाहालबाट विमाेचन गरियो । माेटिवेसनल काेच राम वि साम तथा सफल शिक्षक जयप्रसाद तिमिल्सिनाकाे सयुक्त पहलमा […]

Continue Reading

शिक्षामा सुनौलो भविष्य निर्माण गरौ

सुनौलो युगकाे अारम्भ गरौ जे पि तिमिलसेना प्रधानाध्यापक चामुण्डा नमुना माध्यमिक विद्यालय चा वि न पा 3 दैलेख युनेस्को काे भनाइ अनुसार विश्वभर अहिले 290 मिलियन भन्दा वढि विद्यार्थीलाई काेराेना भाईरसले असर गरिरहेकाे छ ।सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरु प्राय बन्द छन । सुनौलो भविष्य निर्माण कर्ता नवजात वालवालिकाहरु शिक्षण शिकाईकाे अबसरबाट बन्चित छन । वास्तवमा शिक्षा […]

Continue Reading